رگرسیون خطی ساده و چندگانه با پایتون

آموزش و حل مسئله رگرسیون خطی ساده و چندگانه به کمک پایتون

رگرسیون خطی یا Linear regression یک روش خطی برای مدل کردن رابطه بین متغیر وابسته (متغیر هدف) و یک (رگرسیون ساده) یا چندتا (رگرسیون چندگانه) […]

ادامه مطلب »