درباره ی ما

 

فرهاد دلیرانی

IMG_۲۰۱۴۰۸۰۶_۱۷۴۷۴۷

فرهاد دلیرانی هستم، در دانشگاه امیرکبیر ارشد هوش مصنوعی می خوانم کارشناسی هم مهندسی کامپیوتر-نرم افزار خوانده ام. علاقه ی اصلیم هم الگوریتم و ریاضیات است. خیلی مطالب و کد های جالبی هست که در اوپن مایند بنویسم ولی این روزها برنامه هایم یک مقدار بهم ریخته و نمی تونم زیاد فعال باشم ولی حداقل هر ماه یک مطلب را خواهم نوشت.

Email:                  farhad-dalirani@outlook.com

LinkedIn profileir.linkedin.com/pub/farhad-dalirani/82/496/538

– احمدرضا شمس

– محمد جمالی دوگاهه

-حامد آهنگری

-امیررضا نجفی

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

نظر خود را بنویسید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *