مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره لیست پیوندی دو طرفه – doubly linked list با ++C را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!