مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره آموزش استفاده از رشته ها در ++C (کتابخانه string) را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!