مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره دستور fork در لینوکس برای ایجاد child process را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!