مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره خوب و بدهای کار با اشاره گر حافظه در سی پلاس پلاس! را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!