مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره آموزش الگوریتم تبدیل infix عبارت محاسباتی به postfix و prefix را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!