مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره محاسبه ی باقی مانده ی توان یک عدد – Modular Exponentiation را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!