مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره جریان رشته (string stream) در ++C را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!