ادغام لیست های پیوندی مرتب با صف اولویت دار

در این مطلب از وبسایت آموزشی اوپن مایند، روش ادغام لیست های پیوندی مرتب با استفاده از ساختمان داده صف اولویت دار را بررسی می کنیم. سپس با زبان جاوا آن را کدنویسی می کنیم.

تعریف مسئله

به ما تعداد K لیست پیوندی داده شده که هر کدام جداگانه مرتب هستند. ما می خواهیم از این لیست های مرتب، یک لیست مرتب واحد بسازیم و همه آن ها را ادغام کنیم.

مثالی از لیست های پیوندی مرتب

به طور مثال داریم:

شیوه ما در این مطلب آموزشی از وبسایت اوپن مایند، ادغام لیست های جداگانه به وسیله صف اولویت دار است.

الگوریتم ادغام لیست پیوندی های مرتب

الگوریتم کار به طریق زیر بیان می شود:

  1. یک صف اولویت دار ایجاد می کنیم.
  2. گره اول همه K لیست پیوندی را به صف اولویت دار اضافه می کنیم.
  3. تا زمانی که صف اولویت دار خالی نشده است کار های زیر را انجام می دهیم:
    1. یک گره را از صف اولویت دار خارج می کنیم (گره با کمترین مقدار خارج می شود).
    2. اگر این گره خارج شده یک گره بعدی دارد، بعدی آن را به صف اولویت دار وارد می کنیم.
    3. گره خارج شده از صف را به انتهای لیست پیوندی نهایی (ادغام شده) اضافه می کنیم.
  4. لیست نهایی (ادغام شده) را بر می گردانیم.

 

توجه:

در کد جاوای زیر، تابع مقایسه گر کلاس صف اولویت دار را بازنویسی کرده ایم تا بتواند بر اساس ساختار گره که توسط خودمان تعریف شده، مقایسه بین گره ها را انجام دهد و اولویت را به گره ای با کمترین مقدار بدهد.

 

کد ادغام K لیست پیوندی مرتب با صف اولویت دار

 

کد پیاده سازی شده الگوریتم مذکور به زبان جاوا پیاده سازی شده است:

خروجی اجرای کد بالا به شکل زیر است:

 

 

نظرتان را برای ما بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.