آشنایی مقدماتی با الگوریتم حریصانه ، معرفی و مثال

در طراحی الگوریتم ها، یک روش یا تکنیک ثابت و جامع برای حل همه نوع مسائل محاسباتی وجود ندارد. در واقع، مسائل مختلف تکنیک های […]

ادامه مطلب »