اینفوگرافیک : چه زبان برنامه نویسی را برای شروع انتخاب کنم؟

 

در اینترنت اینفوگرافیک زیر را دیدم که نشان می داد برای شروع باید چه زبان برنامه نویسی را انتخاب کرد ، همین طور مقایسه ی جالبی را بین زبان های برنامه نویسی و فیلم ارباب حلقه ها انجام داده بود. به همین دلیل  ترجمه اش کردم.

برای دیدن تصویر در اندازه ی واقعی بر روی تصویر کلید کنید.

which programming language

 

 

منبع :  http://carlcheo.com/startcoding

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

۷ دیدگاه

نظر خود را بنویسید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *