نقطه ی زین اسبی – آرایه های دو بعدی پویا در سی پلاس پلاس

اشتراک گذاری

images

نقطه ی زین اسبی در برنامه نویسی مشابه نقطه ی زین اسبی در ریاضات است که همه اسم آن را در ریاضی عمومی ۲ میشنوند.

نقطه ی زین اسبی در برنامه نویسی (saddle point):  به زبان ساده  اگر در یک آرایه ی دو بعدی (ماتریس) نقطه ای داشته باشیم که در سطر خودش کمترین مقدار و در ستون خودش بیشترین مقدار را داشته باشد آن را نقطه ی زین اسبی میگویند.

برای مثال عدد ۳ که با *مشخص شده,  نقطه ی زین اسبی است.

۱   ۲   ۳    ۲

۵   ۵   ۴  *۳

۲   ۰   ۱   ۲

نکته: یک ماتریس ممکن است نقطه ی زین اسبی نداشته باشد یا بیش از یکی داشته باشد پس در تشخیص نقطه ی زین اسبی باید تمام نقاط بررسی شوند.

هدف از ارائه ی این سوال آشنایی با آرایه ی دوبعدی پویا و تابع است.

ورودیهای تابع به ترتیب اشاره گر به ابتدای آرایه ی دو بعدی, اندازه ی ابعاد آرایه و طول و عرض نقطه ای که زین اسبی بودن آن را بررسی میکنیم.

یعنی روش حل به این شکل است که به ازای هر i و j  که به عنوان دو ورودی در آرگومان تابع قرار میگیرند مینیمم بودن مقدار در سطر i ام و ماکزیمم بودنش در ستون j ام بررسی میشود.

 

نظرتان را برای ما بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *