برنامه تجزیه اعداد به عوامل اول Decompose

Decompose

این برنامه یک عدد را می گیرد و به عوامل اول تجزیه می کند .درست است این برنامه آسان است ولی برای خیلی ها که به این سایت سر می زنند برنامه خوب و آموزنده ای است ،در این قطعه کد تابع اعداد اول هم قرار دارد.در زیر کد را می بینید:

الگوریتم کار به این صورت است : سوال گفته عدد را به عوامل اولش تجزیه کنیم مثلا اگر ۲۴ را به عوامل اول تجزیه کنیم به شکل زیر در می آید:

۲۴ = (۲ ^ ۳) * (۳ ^ ۱)

برای این کار من یک تابع نوشته ام که اعداد اول را تشخیص می دهد و می گوید یک عدد اول هست یا نه .یک تابع دیگر هم به اسم counter نوشته ام که حساب می کند یک عدد اول چند بار در یک عدد رخ داده است که این کار را با تقسیم کردن متوالی انجام می دهد مثلا می خواهیم ببینیم در ۲۴ چند تا دو داریم مرتب ۲۴ را تقسیم بر دو می کنیم تا زمانی که دیگر نتوانیم تقسیم کنیم ۲۴ تقسیم بر دو می شود ۱۲ – دوازده تقسیم بردو می شود ۶ و شش تقسیم بر دو می شود ۳ و دیگر سه را نمی توان تقسیم بر دو کرد ، چند بار تقسیم کردیم ؟ ۳ بار توانستیم تقسیم کنیم پس در ۲۴ سه تا ضرب در دو داریم!

در بدنه ی اصلی برنامه هم تمام عداد اول کوچک تر مساوی عدد مورد نظرمان را پیدا کرده ام و حساب کرده ام هر کدام چند بار تکرار شده است و آن را چاپ کرده ام!

 

 

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

۴ دیدگاه

نظر خود را بنویسید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *