حمایت مالی از توسعه پروژه زُبده

پروژه زُبده ایجاد شده است تا از طریق انتشار ترجمه فارسی هرآنچه که در استک اورفلو ارزشمند و مختصر می یابیم، محتوای تخصصی وب فارسی در زمینه برنامه نویسی را غنی تر کنیم.

و البته که شما هم می توانید در این مسیر با ما همراه باشید!

ما برای رشد این ایده و بازطراحی آن نیازمند حمایت مالی شما هستیم.
این حمایت برای ما ارزشمند است حتی اگر به قدر مبلغ خرید یک لیوان قهوه داغ برای رفع خستگی مان باشد!