تماس با ما

برای ارتباط با ما می توانید:

 

  1. به آدرس های زیر ایمیل بدهید.

farhad-dalirani@outlook.com

hamed.ag1373@gmail.com

mohammadjamalid@gmail.com

 

  ۲. یا از فرم زیر استفاده کنید: