آرشیو برچسب ها: X ماتریس مجاورت، ماتریس تصادفی، ماتریس مربع، تولید صفر یک بطور تصادفی در ماتریس

ماتریس همجواری گراف

امروز میخواهیم نحوه نمایش گراف ها رو همراه با یک پروژه ریاضیات گسسته انجام دهیم.در کل دو دورش متداول و استاندارد برای نمایش گراف ها وجود داره یکی ماتریس مجاورت و دیگری لیست پیوندی، که ما اینجا از ماتریس مجاورت استفاده میکنیم

ادامه مطلب »