سوال الگوریتم برای مبتدیان

سوال الگوریتم برای مبتدیان و درس برنامه سازی مقدماتی

سوال الگوریتم برای مبتدیان

 

در فایل Pdf  که در پایین برایتان گذاشته ام ۳۰ سوال الگوریتم است .برای نوشتن این سوال ها چندین کتاب  الگوریتم را بررسی کرده ام . این سوال ها برای کسانی که برنامه نویسی را تازه شروع کرده اند و مبتدی هستند یا درس برنامه سازی مقدماتی دارند مناسب است .همین طور می توان از آن به عنوان نمونه سوال امتحان استفاده کرد.

پی دی اف سوال های الگوریتم برای مبتدیان را از اینجا دانلود کنید : algorithm

 

 

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

۱۶ دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *